Om GenX

GenX är ett konsultföretag med inriktning på utbildning för företag och dess anställda.
Ägare och ansvarig är Magnus Ronner. Han har en bred yrkeserfarenhet från arbete i ledande befattningar inom fastighet, logistik, transport och IT.

Styrkan i GenX är möjligheten anpassningsförmågan till beställarens förutsättningar och den pedagogik som tillämpas.