Kurser och utbildningar

Kunskaper som vi kan överföra till dig och ditt företag...

Sidan är fortfarande under utveckling så här kommer ett axplock av vad vi kan erbjuda.

PERSONLIG UTVECKLING

Vad vet vi om oss själva? Genom att öka den egna insikten av vilka styrkor och svagheter vi har ökar vi vår egen förmåga att agera utifrån de förutsättningar vi har. Som individ blir du tryggare i dig själv och presterar utifrån din egen förmåga.

I våra kurser ger vi dig verktygen och motivationen för att nå ditt mål.

ENTREPRENÖRSKAP

Vad utmärker en "lyckad" person? Hur finner man drivkraften och motivationen att sträva mot sitt mål? Vi hjälper dig att ta kontroll över din framtid.

LEDARSKAP

Att vara chef innebär inte att man är en ledare. Chefer utses av ledningen medan en ledare utses av medarbetarna och kollegerna. Vi går igenom vilka egenskaper "goda" ledare har och vilka verktyg man använder för att stärka ledarskapet.

Fastighetsföretagande

Hur blir vi en attraktiv partner för våra kunder? Du får lära dig att göra kund-, konkurrent- och omvärldsanalyser. Att prestera bättre i din leverans och din kundkontakt

Hur kan vi utforma vår tjänsteportfölj på bästa sätt? Du lär dig att identifiera styrkor och svagheter i den egna organisationen och hur du med utgångspunkt från det kan leverera kvalitetssäkrade leveranser till din kund.